Çevre Politikamız

MDK Teknoloji ve çalışanları olarak;

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

• Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanılması,

• Çevre dostu ürünlerin üretilmesi,

• Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması.